Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK VV1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
SAOSTAR QUÁ GIANG FLASH NEWS - Tập 2 - Khách mời Soobin Hoàng Sơn
Lượt xem: 776

Saostar Quá Giang - Flash News là phiên bản tin ngắn của Saostar Quá Giang talkshow khi các "chủ nhân" cho Saostar quá giang và tiết lộ ngay trên xe họ những thông tin mà chúng tôi tin rằng độc giả sẽ muốn biết ngay lập tức.