Bạn chưa đăng ký, vui lòng soạn DK VV1 gửi 9898 (2.000/ngày) để đăng ký dịch vụ.

Tắt đèn
Giấc mộng kinh hoàng tập 4 - Streamer MISTHY và BANANA
Lượt xem: 603
MisThy " gào tướng" hit Sơn Tùng để bình tĩnh, vừa được Banana cứu liền " bán bạn" không thương tiếc khiến cư dân mạng " cười lăn" khi sử dụng đủ mọi cách để trấn an tinh thần.